• Základná škola Rudolfa Jašíka Partizánske
  Obuvnícka 432/23
  958 01 Partizánske
 • č. t.
  038/749 28 02
  1. stupeň 0905 368 014
  2. stupeň 0918 809 100
Počet návštev: 886606

Sobota 28. 5. 2016

Oznam

DEVIATACI A PIATACI

DEVIATACI A PIATACI

Zápisný lístok: základná škola vydáva len jeden originál, ktorý je prenosný.

 

Pri zápise na strednú školu, na ktorú bol žiak prijatý, ho odovzdá zákonný zástupca. Ak bol žiak prijatý na ďalšiu strednú školu a rozhodne sa nastúpiť na druhú strednú školu, zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z prvej strednej školy, a až potom ho zapísať na druhú školu.            

 • 1. kolo  1. termín prijímacích skúšok   9. 5. 2016
 • 1. kolo  2. termín prijímacích skúšok   12. 5. 2016

 

 • 2. kolo prijímacích skúšok - 21. 6. 2016

 

Keď príde rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na SŠ, prosíme rodičov, aby žiak priniesol toto rozhodnutie výchovnej poradkyni, ktorá si ho zaeviduje a vráti  žiakovi.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa stredných škôl kontaktujte výchovnú poradkyňu (Mgr. D. Hrkotáčovú - prosím, využite tel. kontakt ZŠ +421 38 749 28 02, +421 918 809 100).

Naši budúci prváčikovia

ZŠ Rudolfa Jašíka si dovoľuje s hrdosťou ukázať svojich budúcich prváčikov. Deti boli na zápise do 1. ročníka veľmi šikovné a už teraz sa na nich tešíme v septembri. Zároveň by sme sa chceli poďakovať rodičom predškolákov za prejavenú dôveru. Veľmi si to vážime.

Tiež ďakujeme všetkým žiakom našej školy, ktorí pri zápise akoukoľvek formou pomáhali.

Prezentacia_-po_zapise.wmv

FOTOGALÉRIA

Novinky

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Rudolfa Jašíka Partizánske
  Obuvnícka 432/23
  958 01 Partizánske
 • č. t.
  038/749 28 02
  1. stupeň 0905 368 014
  2. stupeň 0918 809 100